Klub slovenských turistov Margecany

Štatistika

Kalendár

Úvod

Vážený kolegovia s klubu Slovenských turistov  Margecany, touto formou Vám chcem predstaviť " prvú Webovú stránku " nášho odboru turistiky v Margecanoch. Chcel by som Vás poprosiť a vyjadrenie názorov (v komentároch pod príhovorom) k samotnej existencii stránky:  

je dobre máť takéto zviditeľnenie klubu alebo nie.

Pripomienky alebo súhlas s obsahom. Veľmi rád zoberiem do úvahy všetky Vaše názory.

Je len samozrejmé, že záleží na Vás ako sa k tejto veci postavíte.

Nakoľko je táto stránka prístupna verejnosti rád si prečítam a zvážim aj názory nečlenov  klubu.

Ďakujem za akýkoľvek názor a pripomienku

 na adrese: halcin.jozef.st@gmail.com

Jožo Halcin zostavovateľ a administrátor

Ak  máš  vstúpiť  do  hôr  do  oblakov,

do  sveta  krásot  Božích  a  zázrakov,

Odlož  bremä  hriechov,  horám  na  podložia,

bo  kade  kráčaš   svätiňa  je  Božia.

                     

(Havrania skala 1155,6m Slovenský raj.5.10.2002 odpis)

Posledni komentare
28.10.2012 09:06:33: Skúsim túto svoju (dlhodobo nečinnú stránku) oživiť. pokiaľ mi je známe náš odbor turistiky nemá žia...